Rodbehandling

Rodbehandling

 

En rodbehandling udføres enten, når tandens nerve er beskadiget, er betændt eller er død. Når tandens nervevæv (pulpa) er fjernet og udrenset, fyldes nerverummet med en gummilignede substans, kaldet guttapercha.
 
Det er normalt at man går en uge eller flere med en midlertidig fyldning, samt en væske i kanalerne der skal sikre, at der ikke længere er liv i nerven, før den endelige rodbehandling udføres.
 
Man kan ikke altid fastsætte prisen for en rodbehandling inden behandlingen påbegyndes, da antallet af rødder varierer. Prisen variere alt efter hvilken tand der skal rodbehandles.
For eksempel vil en lille kindtand i overmunden ofte have 2 rødder (kanaler) og derved koste 2450 kr. Hvorimod en stor kind i overmunden kan have op til 5 rødder, men ofre har 3 rødder hvor prisen derved vil være 3200 kr. Herudover kommer prisen til en plastfyldning for at lukke/opbygge tanden igen, samt et kontrol røntgenbillede af behandlingen.